R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Odszkodowania za słupy

R&W Kancelaria Prawna dochodzi na rzecz właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają słupy energetyczne oraz inne środki transportu energii, takie jak wysokociśnieniowe gazociągi przesyłowe, elektroenergetyczne sieci i linie przesyłowe wysokiego napięcia, przesyłowe rurociągi dla ropy naftowej, węglowe rurociągi pulpowe, rurociągi dla produktów naftowych oraz inne stałe urządzenia do transportu materiałów i produktów energetycznych:

  • Odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości,

  • Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

  • Ustanowienia odpłatnej służebności.


Powierz swoją sprawę profesjonalistom !

  • analizujemy każde zgłoszenie;

  • bezpłatnie analizujemy dokumenty i rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania/wynagrodzenia/ ustanowienia odpłatnej służebności;

  • załatwiamy wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody/ dochodzeniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowieniem odpłatnej służebności zakładowi energetycznemu.

  • oferujemy klarowne zasady współpracy prawnej i finansowej;

  • podejmując się prowadzenia sprawy nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek – wypłata honorarium następuje po wypłacie należnego wynagrodzenia przez zakład energetyczny lub innego przedsiębiorcę;

  • zatrudniamy doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie energetycznym i prawie rzeczowym, znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, co pozwala nam prowadzić skuteczne negocjacje z zakładami energetycznymi lub innymi przedsiębiorcami.

Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij