R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Aktualności

05.05
2015
Planowane ograniczenie dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej

Stosownie do przyjętych w dniu 27 stycznia 2015 r. założeń Rady Ministrów oryginał dokumentacji medycznej ma być wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w przypadku, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta. 


więcej
15.04
2015
Czy ubezpieczenie OC obejmuje wynajęcie samochodu zastępczego po wypadku?

W przypadku konieczność wynajęcia samochodu zastępczego osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o refundację kosztów z tym związanych z ubezpieczenia OC sprawcy. 


więcej
13.12
2014
Zadośćuczynienie w orzecznictwie sądowym

Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi z art. 445 § 1 k.c. Na podstawie tego przepisu w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Krzywdę należy rozumieć jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne.


więcej
28.09
2014
Dowodzenie zawinienia w ,, procesach lekarskich” o odszkodowania związanych z zakażeniem wirusem

1. Dowodzenie konkretnego zawinienia w ,,procesach lekarskich” łączy się z określonymi trudnościami dowodowymi co do ścisłego i pewnego wskazania zdarzenia, w wyniku którego organizm pacjenta został zainfekowany wirusem wzw typu ,,B”


więcej
01.02
2015
Samowolne użycie samochodu przez pracownika - kierowcę a odpowiedzialność za wyrządzenie szkody

Samowolne użycie samochodu zakładu pracy przez pracownika - kierowcę, dla własnych celów, po zrealizowaniu objętego treścią stosunku pracy zadania i udzielonego mu polecenia, określającego cel, sposób i czas używania tego samochodu, nie jest wykonywaniem obowiązków pracowniczych i wykracza poza treść wiążącego strony stosunku pracy.


więcej
30.01
2015
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wysokość zasądzonego odszkodowania

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.


więcej
18.09
2014
Przedawnienie roszczenia pokrzywdzonego o naprawienie szkody przeciwko kierowcy pojazdu którego tożsamości nie ustalono

,,Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono przedawnia się na podstawie art. 442(1) § 2 k.c.”


więcej
13.09
2014
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

podlega ogólnym regułom przedawnienia ustanowionym w przepisach art. 117 k.c. i n. k.c., z modyfikacjami określonymi w art. 442(1) k.c., dotyczącymi terminów przedawnienia tych roszczeń i ich biegu. 


więcej
14.07
2014
Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych
W odpowiedzi na narastającą ilość skarg do rzecznika ubezpieczonych Komisja Nadzoru Finansowego sformułowała 21 Wytycznych, które mają doprowad...
więcej
09.12
2013
Mecenas Patrycja Rybińska prelegentem na Konferencji Paragrafy

Radca prawny Patrycja Rybińska panelistką podczas konferencji „Paragrafy w medycynie” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


więcej
Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij