R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Dochodzenie odszkodowań w Katowicach, w woj. śląskim

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia szerokiej gamy roszczeń odszkodowawczych (odszkodowań powypadkowych i za błędy medyczne). Katowice i województwo śląskie są głównym obszarem naszej działalności, Kancelaria prowadzi również sprawy na terenie całej Polski.

Z uwagi na profesjonalizm i długoletnie doświadczenie  Zespołu Kancelarii – Adwokatów i Radców Prawnych, potrafimy sprawnie i rzetelnie wycenić szkodę oraz skutecznie walczyć o wypłatę jak najwyższego odszkodowania. Naszym kluczem do szybkiego i skutecznego dochodzenia odszkodowań jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej reprezentacji interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym czy innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę (np. podmiotem leczniczym) w celu uzyskania maksymalnie najwyższego odszkodowania, skończywszy na dochodzeniu należnego odszkodowania przed Sądem. W celu ustalenia istotnych okoliczności zdarzenia wymagających wiadomości specjalnych, Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami i biegłymi wielu dziedzin, w tym z zakresu medycyny sądowej, psychologii czy biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania – zachęcamy do kontaktu – nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

R&W Kancelaria Prawna - Profesjonalna i Skuteczna Pomoc Prawna w Dochodzeniu Odszkodowań.

Siedziba Kancelarii w Katowicach- ul. Wojewódzka 48/4

Wybrana oferta

R&W Kancelaria PrawnaWypadki komunikacyjne
Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy
więcej więcej
R&W Kancelaria PrawnaSzkody majątkowe
Naprawienie szkody obejmuje straty,które poszkodowany poniósł,oraz korzyści które mógłby osiągnąć
więcej więcej
R&W Kancelaria PrawnaBłędy medyczne
Obecnie obowiązujące ustawodawstwo medyczne zwiększyło znacznie ochronę praw pacjenta.
więcej więcej
R&W Kancelaria PrawnaWypadki zagraniczne
Wszystkie ubezpieczalnie zagraniczne mają w Polsce swojego przedstawiciela,tj. firmę która dokonuje likwidacji szkody
więcej więcej

 

 tel. 501 - 098 - 300

Planowane ograniczenie dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej
2015-05-05
Stosownie do przyjętych w dniu 27 stycznia 2015 r. założeń Rady Ministrów oryginał dokumentacji medycznej ma być wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w przypadku, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta.  więcej
Czy ubezpieczenie OC obejmuje wynajęcie samochodu zastępczego po wypadku?
2015-04-15
W przypadku konieczność wynajęcia samochodu zastępczego osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o refundację kosztów z tym związanych z ubezpieczenia OC sprawcy.  więcej
Zadośćuczynienie w orzecznictwie sądowym
2014-12-13
Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi z art. 445 § 1 k.c. Na podstawie tego przepisu w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Krzywdę należy rozumieć jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne. więcej
Dowodzenie zawinienia w ,, procesach lekarskich” o odszkodowania związanych z zakażeniem wirusem
2014-09-28
1. Dowodzenie konkretnego zawinienia w ,,procesach lekarskich” łączy się z określonymi trudnościami dowodowymi co do ścisłego i pewnego wskazania zdarzenia, w wyniku którego organizm pacjenta został zainfekowany wirusem wzw typu ,,B” więcej
Samowolne użycie samochodu przez pracownika - kierowcę a odpowiedzialność za wyrządzenie szkody
2015-02-01
Samowolne użycie samochodu zakładu pracy przez pracownika - kierowcę, dla własnych celów, po zrealizowaniu objętego treścią stosunku pracy zadania i udzielonego mu polecenia, określającego cel, sposób i czas używania tego samochodu, nie jest wykonywaniem obowiązków pracowniczych i wykracza poza treść wiążącego strony stosunku pracy. więcej
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wysokość zasądzonego odszkodowania
2015-01-30
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. więcej
Przedawnienie roszczenia pokrzywdzonego o naprawienie szkody przeciwko kierowcy pojazdu którego tożsamości nie ustalono
2014-09-18
,,Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono przedawnia się na podstawie art. 442(1) § 2 k.c.” więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
2014-09-13
podlega ogólnym regułom przedawnienia ustanowionym w przepisach art. 117 k.c. i n. k.c., z modyfikacjami określonymi w art. 442(1) k.c., dotyczącymi terminów przedawnienia tych roszczeń i ich biegu.  więcej
Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych
2014-07-14
W odpowiedzi na narastającą ilość skarg do rzecznika ubezpieczonych Komisja Nadzoru Finansowego sformułowała 21 Wytycznych, które mają doprowad... więcej
Mecenas Patrycja Rybińska prelegentem na Konferencji Paragrafy
2013-12-09
Radca prawny Patrycja Rybińska panelistką podczas konferencji „Paragrafy w medycynie” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. więcej
Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij