R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Przedawnienie roszczenia pokrzywdzonego o naprawienie szkody przeciwko kierowcy pojazdu którego tożsamości nie ustalono

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13)  ,,Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442(1) § 2 k.c.” Dochodzenie odszkodowań w lublinie jest naszą pasją. 

Warto wskazać, że przyczyną podjęcia przez Sąd Najwyższy powyższej uchwały, było wystąpienie Rzecznika  Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego związanego z prawidłowością postępowania Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego, który  w przypadku szkód wyrządzonych przez niezidentyfikowanego sprawcę wypadku drogowego w każdej sprawie stosował podstawowy, trzyletni termin przedawnienia, negując przy tym możliwość przyjęcia dwudziestoletniego terminu przedawnienia na podstawie art. 442(1) § 2 k.c., gdyż jego zdaniem przepis ten bezwzględnie wymaga ustalenia, że przestępstwo zostało popełnione przez konkretną osobę. Przeprowadzona analiza orzecznictwa sądów powszechnych wykazała zaś w odniesieniu do tej kwestii poważne rozbieżności. Pomagamy dochodzić odszkodowania w lublinie.

Jak wynika z treści uzasadniania przyjętej uchwały,  sąd cywilny ma kompetencję do samodzielnego stwierdzenia, czy stanowiący źródło szkody czyn niedozwolony jest przestępstwem, co jednak wymaga ustalenia jego znamion przedmiotowych i podmiotowych. Sąd Najwyższy przychylił się do – określonego przez siebie jako dominujące – stanowiska, iż dopuszczalne jest ustalenie podmiotowych znamion przestępstwa w sprawie o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego, gdy sprawca czynu nie został zidentyfikowany. Dokonywać tego należy na podstawie całokształtu okoliczności sprawy i przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych. Zwrócił przy tym uwagę na odmienność funkcji spełnianych przez odpowiedzialność cywilną i karną, która nie może pozostawać bez znaczenia dla sposobu kwalifikowania przez sąd cywilny czynu sprawcy wypadku komunikacyjnego w sprawach wytoczonych przez poszkodowanych przeciwko Funduszowi. Odszkodowania lublin, kancelaria świadczy profesjonalną pomoc.

Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij