R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

O nas

„Obecnie obowiązujące  ustawodawstwo  zwiększyło znacznie ochronę praw osób poszkodowanych w wypadkach czy na skutek błędów medycznych. Wielkie osiągnięcie ma również w tym przedmiocie judykatura, a w szczególności wyroki Sądu Najwyższego tworzące trwałą linię orzecznictwa. Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za szkody będące następstwem wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych lub innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych jest doskonała znajomość przepisów prawa w tym cywilnego, ubezpieczeniowego jak również orzeczeń  z zakresu m.in. winy sprawcy wypadku, winy lekarza i szpitali, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w procesach odszkodowawczych, czy chodź by pochylając się nad samą tematyką błędów medycznych, zgody pacjenta na zabieg medyczny, błędu sztuki lekarskiej,, zakażeń szpitalnych”i wiele innych”.

                                                                                                                                                                                   partner zarządzający R&W Kancelaria Prawna                           

                                                                                                                                                         Mec. Patrycja Rybińska
                                                                                                                                                                                           

Powierz swoją sprawę profesjonalistom !                

R&W Kancelaria Prawna świadczy profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia szerokiej gamy  roszczeń odszkodowawczych na obszarze województwa śląskiego, ale także na terenie całej Polski. Z uwagi na profesjonalizm i długoletnie doświadczenie  Zespołu Kancelarii - Adwokatów i Radców  Prawnych, Kancelaria potrafi sprawnie i rzetelnie wycenić szkody oraz skutecznie walczyć o wypłatę jak najwyższego odszkodowania. Naszym kluczem do szybkiego i skutecznego dochodzenia odszkodowań jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej reprezentacji interesów naszych klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym czy innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę  w celu uzyskania maksymalnie najwyższego odszkodowania, skończywszy na dochodzeniu należnego odszkodowania przed Sądem.

Domeną Kancelarii jest prowadzenie profesjonalnej pomocy prawnej dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych, takich jak:

 • wypadki komunikacyjne: obrażenia ciała, refundacja kosztów leczenia, roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej, koszty naprawy samochodu i inne;
 • błędy medyczne: zakażenia (HCV, HBV, HIV, bakterie, wirusy), szkody wyrządzone przy leczeniu i za naruszenie praw pacjenta, niewłaściwe skutki działania leków i inne;
 • wypadki przy pracy: naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP, dopuszczenie do pracy pracownika bez przeszkolenia, brak zapewnienia należytej ochrony pracownika i inne;
 • wypadki w rolnictwie: brak należytego utrzymania urządzeń rolniczych, niezachowanie właściwego nadzoru nad ruchem maszyn rolniczych i inne;
 • inne wypadki losowe i szkody majątkowe: urazy spowodowane upadkiem na skutek wad chodnika lub jego oblodzenia, odszkodowania za szkody spowodowane oddziaływaniem żywiołów i inne.

 

Kancelaria reprezentuje również osoby fizyczne oraz podmioty gospodarce przeciwko którym kierowane są roszczenia o zapłatę z tytułu wyrządzonych szkód. 

 

Kancelaria świadczy również pomoc właścicielom nieruchomości, przez które  przebiegają słupy energetyczne oraz inne urządzenia przesyłowe, w dochodzeniu:

 • odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości;
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • ustanowienia odpłatnej służebności.


JAK DZIAŁAMY:

 • odpowiadamy na każde zgłoszenie;
 • bezpłatnie analizujemy powierzoną nam sprawę  i rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania;
 • załatwiamy wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu;
 • gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy prawnej i finansowej;
 • podejmując się prowadzenia sprawy nie pobieramy opłat wstępnych – wypłata honorarium może następić po wypłacie należnych kwot przez zakład ubezpieczeń;
 • zapewniamy obsługę przez doświadczoną kadrę prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, metodykę postępowania ubezpieczycieli, co pozwala nam prowadzić skuteczne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
 • uczestniczymy w  sprawach karnych przeciwko sprawcom wypadków, błędów lekarskich, gdyż ten etap dowodzenia winy sprawcy zdarzenia, ma często decydujący wpływ na późniejszą możliwość prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. 
Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij