R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Dowodzenie zawinienia w ,, procesach lekarskich” o odszkodowania związanych z zakażeniem wirusem

1. Dowodzenie konkretnego zawinienia w ,,procesach lekarskich” łączy się z określonymi trudnościami dowodowymi co do ścisłego i pewnego wskazania zdarzenia, w wyniku którego organizm pacjenta został zainfekowany wirusem wzw typu ,,B”

2. Na gruncie tzw. dowodu prima facie ustalony przez Sąd zespół okoliczności faktycznych uzasadnia przyjęcie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją pacjenta w szpitalu i niedołożeniem tam należytej staranności w przestrzeganiu reżimu sanitarnego a późniejszym zachorowaniem na żółtaczkę. 

-  wyrok Sądu  Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lutego 2000 r., I Aca 69/00.

Powyższy wyrok zapadł w sprawie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia  od szpitala za szkody wyrządzone pacjentce na skutek zakażenia wirusem żółtaczki typu ,, B”. W tego rodzaju sprawach pozwane szpitale zwykle kwestionują fakt zakażenia pacjentów podczas hospitalizacji, żądając, aby poszkodowany udowodnił w sposób pewny, że źródłem zakażenia był szpital, oraz winę szpitala czy jego personelu. Istota problemu w tego rodzaju sprawach o dochodzenie odszkodowań  sprowadza się jednak do tego, że zakażenia szpitalne, spowodowane przez wirusy czy bakterie, w większości przypadków ujawniają się po wypisaniu pacjenta ze szpitala, czy też po przeniesieniu pacjenta do innego szpitala. 

Poszkodowany, który dochodzi ,,odszkodowania” powinien udowodnić szkodę, winę placówki leczniczej lub personelu medycznego oraz wykazać związek przyczynowy pomiędzy wyrządzoną szkodą a pobytem w szpitalu (spowodowanym na skutek konkretnego zdarzenia). Pomocne w tym zakresie są opinie biegłych czy instytucji sprawujących nadzór epidemiologiczny co do stanu sanitarnego szpitala, liczby i częstotliwości zakażeń w danym szpitalu. Okoliczności te mają istotne znaczenie również w świetle art. 231 k.p.c. który głosi, że Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).  Mieć bowiem należy na względzie, iż ,,zakład leczniczy jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ochrony pacjentów przed niebezpieczeństwem zakażenia chorobą zakaźną. Jeżeli zwiększenie tego obowiązku powoduje zwiększenie ryzyka infekcji  i z tym właśnie ryzykiem łączy się choroba zakaźna pacjenta, zakład leczniczy ponosi odpowiedzialność za doznaną przez pacjenta szkodę, chyba że przeprowadzi dowód, iż szkoda ta jest następstwem innych okoliczności” (zob. orzeczenie Sąd Apelacyjny w Krakowie z 14 października 1992 r., I Acr 374/92 ).

Zatem ustalenie prawdopodobieństwa zakażenia w pozwanym szpitalu, jeżeli prawdopodobieństwo to jest wysokie, a wręcz graniczące z pewnością, w większości tego rodzaju sprawach o dochodzenie ,,odszkodowania” stanowi podstawę do uwzględnienia powództwa.  

sach 

Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij