R&W Kancelaria Prawna
Wojewódzka 48/4, 40-026 Katowice
sekretariat@rw-kancelaria.pl
R&W Kancelaria Prawna
Procesy sądowe o odszkodowania

Specjalizujemy się w procesach sądowych o odszkodowania w sprawach dotyczących m.in. SZKÓD OSOBOWYCH/MAJĄTKOWYCH z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW ZA GRANICĄ, INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH.
R&W Kancelaria Prawna
Błędy medyczne

Kluczem do skutecznego dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne jest doskonała znajomość orzeczeń z zakresu zgody pacjenta na zabieg medyczny, związku przyczynowego i ciężaru dowodu w ,,procesach lekarskich”. NIE RYZYKUJ I POSTAW NA PROFESJONALISTÓW.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę. POWIERZ SWOJĄ SPRAWĘ PROFESJONALISTOM.

więcej
R&W Kancelaria Prawna
Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się między innymi nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą - na przykład podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.ULEGŁEŚ WYPADKOWI MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

więcej

Wypadki komunikacyjne

Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły w następstwie wypadku komunikacyjnego szkodę - na przykład piesi, rowerzyści, pasażerowie autobusów i innych środków komunikacji zbiorowej, a także właściciele zniszczonych czy uszkodzonych przez jadący samochód posesji.

R&W Kancelaria Prawna dochodzi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:

1. Zadośćuczynienie za doznane cierpienie,

2. Odszkodowanie obejmujące:

 • zwrot kosztów leczenia,

 • zwrot kosztów rehabilitacji,

 • zwrot kosztów zakupu leków (środków ortopedycznych )

 • utracone dochody na skutek wypadku,

 • wartość zniszczonego mienia (pojazdu i innych przedmiotów).

3. Comiesięczną rentę:

 • na pokrycie kosztów leczenie i rehabilitacji,

 • w celu dostarczenia środków utrzymania osobom częściowo lub całkowicie niezdolnym do pracy,

 • dla osób, które utraciły widoki powodzenia na przyszłość.


Powierz swoją sprawę profesjonalistom ! 

 • odpowiadamy na każde zgłoszenie;

 • bezpłatnie analizujemy powierzoną nam sprawę i rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania;

 • załatwiamy wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu;

 • gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy prawnej i finansowej;

 • zapewniamy obsługę przez doświadczoną kadrę prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, metodykę postępowania ubezpieczycieli, co pozwala nam prowadzić skuteczne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi,

 • nadzorujemy sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków, błędów lekarskich, gdyż ten etap dochodzenia winy sprawcy zdarzenia, ma często decydujący wpływ na późniejszą możliwość prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Copyright © R&W Kancelaria Prawna - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij